کتاب باستان شناسی ایران ساسانی نوشته میثم لباف خانیکی از انتشارات سمت کد کتاب: 2504

کتاب باستان شناسی ایران ساسانی نوشته میثم لباف خانیکی در انتشارات سمت به چاپ رسیده است. کتاب حاضر به عنوان منبع اصلی برای دانشجویان کارشناسی رشته باستان شناسی در درس «باستان شناسی در دوره ساسانی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
موجود بودن: موجود است
امکان ارسال فوری
234,000 تومان
توضیحات

فصول کتاب باستان شناسی ایران ساسانی به شرح زیر است:
فصل اول: هنر و معماری در آستانه طلوع ساسانیان (روزگار اردشیر یکم)
فصل دوم: یادمان‌ها، نگاره‌ها و شهرهای ساسانی در روزگار شاپور یکم
فصل سوم: تداوم سنت‌های آغازینِ هنر ساسانی در روزگار هرمزد یکم تا هرمزد دوم
فصل چهارم: اوجی دیگر در هنر و معماری ساسانی (روزگار شاپور دوم تا یزدگرد یکم)
فصل پنجم: هنر، معماری و تزیینات وابسته در میانه دوره ساسانی (روزگار بهرام پنجم و یزدگرد دوم)
فصل ششم: استحکامات دفاعی، یادمان‌های مسیحی و آثار هنری در روزگار پیروز و قباد
فصل هفتم: هنر و معماری ایران در عصر اصلاحات اداری ـ اقتصادی روزگار خسرو انوشیروان
فصل هشتم: واپسین آثار معماری و هنر ساسانی از روزگار هرمزد چهارم تا یزدگرد سوم

مشخصات محصول
شابک 9786000225421