کتاب ای به توان سه نوشته پم گروت ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب ای به توان سه نوشته پم گروت ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدمند به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

ای به توان دو کتابی بود که چرخه‌ای آموزش را فراهم کرد، گام‌های ابتدایی را برای آن که واقعا به این نتیجه برسید که افکار واقعیت را خلق کنند.
در این کتاب ای به توان سه (مطمئن باشید ای به توانهای بعدی را نخواهیم داشت) پم گروت شما را به عمق بیشتر و ابعاد بالاتر میدان کوانتومی می‌برد که در آن ثابت خواهید کرد که برکات و معجزات طبیعی هستند و شادی و خوشبختی فقط به اندازه یک فکر آن طرف‌ترند.
این کتاب با نه آزمایش جدید و نکات بیشتری در مورد چگونگی باز نگهداشتن دروازه‌های عظمت و فراوانی‌،جهان شواهد گریزناپذیر کلانی ارائه می‌دهد که جهان فقط منتظر ماست که برسیم فقط منتظر ماست که استفاده از انرژی‌ای را که همیشه برای شادی و خوشبختی ما فراهم است شروع کنیم.