کتاب ای به توان دو نوشته پم گروت ترجمه فرهاد توحیدی از انتشارات آویدمند

کتاب ای به توان دو نوشته پم گروت ترجمه فرهاد توحیدی در انتشارات آویدمند به چاپ رسیده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

این کتاب را به تمام کسانی‌که در تلاش برای درک مفاهیم متافیزیکی هستند، پیشنهاد می‌کنیم.
ای به توان دو را می توان به بهترین شکل به عنوان یک جزوه کار آزمایشگاهی با آزمایشات ساده ای توضیح داد که ثابت می کنند واقعیت شکل پذیر است، آگاهی بر ماده مقدم است و شما زندگی تان را با ذهن تان شکل می دهید. بله، درست خواندید. ثابت می کند.
فهرست مطالب کتاب ای به توان دو پم گروت ترجمه فرهاد توحیدی انتشارات آویدمند:
آزمایش شماره 1: اصل پذیرش و اجابت
آزمایش شماره 2: اصل فولکس واگن جتا
آزمایش شماره 3: ل آلبرت اینشتین: شما هم یک میدان انرژی هستید.
آزمایش شماره 4: صل وِرد جادویی
آزمایش شماره 5 اصل اِبی عزیز
آزمایش شماره 6: اصل ابر قهرمان
آزمایش شماره 7: اصل جنی کرایگ
آزمایش شماره 8: اصل 101 سگ خالدار
آزمایش شماره 9: اصل ماهی و قرص های نان