کتاب اطلس آناتومی بدنی انسان NETTER ATLAS of HUMAN ANATOMY نوشته فرانک اچ نتر FRANK H. NETTER, MD از 3گام

کتاب اطلس آناتومی بدنی انسان NETTER ATLAS of HUMAN ANATOMY از انتشارات ELSEVIER شامل درسنامه تصویری
ناشر: 3گام
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب اطلس آناتومی بدنی انسان NETTER ATLAS of HUMAN ANATOMY برای دانشجویان و متخصصان بالینی که در حال یادگیری آناتومی هستند و قصد شرکت در آزمایشگاه تشریح، به اشتراک گذاشتن دانش آناتومی با بیماران، یا تازه کردن دانش آناتومی خود را دارند مناسب است.
این کتاب آناتومی بدن انسان را، سیستم به سیستم، با جزئیات واضح و درخشان از یک پزشک نشان می دهد.
که شامل 8 بخش که هر بخش فصول و زیر مجموعه دارد