کتاب آزمون شیمی دهم نوشته مهندس علیرضا علمداری، مهندس عبدالحمید امینی از فار

کتاب آزمون شیمی دهم نوشته مهندس علیرضا علمداری، مهندس عبدالحمید امینی از انتشارات فار
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

از مجموعه کتاب‌های فارآزمون فارآ‍مون شیمی دهم کتاب دیگری از مولفان نام‌آشنا و شناخته شده‌ی شیمی: مهندس علیرضا علمداری ـ مهندس عبدالحمید امینی 577 صفحه کتابی شامل 30 آزمون 5 آزمون از فصل اول 6 آزمون از فصل دوم 6 آزمون از فصل سوم 4 آزمون ترکیبی فصل‌های اول و دوم 4 آزمون ترکیبی فصل‌های دوم و سوم 5 آزمون جامع (هر کدام 25 تست) جمعا 625 تست همراه با سطح‌بندی سوال‌ها به‌صورت متوسط، نسبتا دشوار و بسیار دشوار همراه پاسخ‌نامه تشریحی و درس‌نامه‌های مفید و مفهومی توصیه می‌کنیم نکته مهم: آزمون‌های این کتاب حداقل 3 بار در زمان‌هایی مناسب تکرار شود