چتر دانش

حقوقی

جهت خرید اینترنتی کتاب های چتر دانش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی نوشته مهدی نریمان پور از چتر دانش

کتاب مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی نوشته مهدی نریمان پور از انتشارات چتر دانش
47,500 تومان

کتاب اساسنامه‌های برگزیدة سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران (جلد نخست) نوشته گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از چتر دانش

کتاب اساسنامه‌های برگزیدة سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران (جلد نخست) نوشته گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از انتشارات چتر دانش
75,000 تومان

کتاب شرحی بر قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر بابک فرّهی از چتر دانش

کتاب شرحی بر قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر بابک فرّهی از انتشارات چتر دانش
35,000 تومان

کتاب قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) به ضمیمه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از چتر دانش

کتاب قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) به ضمیمه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از انتشارات چتر دانش
10,000 تومان

کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 راهنما نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از چتر دانش

کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 راهنما نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از انتشارات چتر دانش
5,500 تومان

کتاب تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی نوشته ایوب خسروانی- محمد اکبری از چتر دانش

کتاب تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی نوشته ایوب خسروانی- محمد اکبری از انتشارات چتر دانش
20,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از چتر دانش

کتاب مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از انتشارات چتر دانش
25,000 تومان

کتاب الآراء الفقهیه -جلددوم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از چتر دانش

کتاب الآراء الفقهیه -جلددوم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از انتشارات چتر دانش
60,000 تومان

کتاب الآراء الفقهیه -جلد هشتم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از چتر دانش

کتاب الآراء الفقهیه -جلد هشتم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از انتشارات چتر دانش
70,000 تومان

کتاب آیات الاحکام نوشته روح الله اسماعیلی روشناوند از چتر دانش

کتاب آیات الاحکام نوشته روح الله اسماعیلی روشناوند از انتشارات چتر دانش
65,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه نوشته رضا زنده گل از چتر دانش

کتاب مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه نوشته رضا زنده گل از انتشارات چتر دانش
12,500 تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات جزایی نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از چتر دانش

کتاب مجموعه قوانین و مقررات جزایی نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از انتشارات چتر دانش
35,000 تومان

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی مدنی نوشته اکبر ذاکریان از چتر دانش

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی مدنی نوشته اکبر ذاکریان از انتشارات چتر دانش
37,500 تومان

کتاب فقه الوکالة نوشته سید علی بنی صدر از چتر دانش

کتاب فقه الوکالة نوشته سید علی بنی صدر از انتشارات چتر دانش
6,000 تومان

کتاب احکام کیفری اسلام نوشته عبدالله مختاری بهمئی- مجتبی بختیاری از چتر دانش

کتاب احکام کیفری اسلام نوشته عبدالله مختاری بهمئی- مجتبی بختیاری از انتشارات چتر دانش
32,500 تومان

کتاب قانون یار حقوق جزای اختصاصی (1) (جرایم علیه اشخاص) نوشته میثم مختارزاده از چتر دانش

کتاب قانون یار حقوق جزای اختصاصی (1) (جرایم علیه اشخاص) نوشته میثم مختارزاده از انتشارات چتر دانش
130,000 تومان

کتاب قانون یار امور حسبی نوشته سید مجتبی موسوی- قائم الدین شعبانی حاجی از چتر دانش

کتاب قانون یار امور حسبی نوشته سید مجتبی موسوی- قائم الدین شعبانی حاجی از انتشارات چتر دانش
30,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از چتر دانش

کتاب مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از انتشارات چتر دانش
95,000 تومان

کتاب الآراء الفقهیه -جلد پنجم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از چتر دانش

کتاب الآراء الفقهیه -جلد پنجم نوشته آیت الله شیخ هادی نجفی از انتشارات چتر دانش
75,000 تومان

کتاب نگاهی گذرا بر قواعد فقهی و مقررات قانونی عقد نکاح نوشته سید حمزه حسینی فرد از چتر دانش

کتاب نگاهی گذرا بر قواعد فقهی و مقررات قانونی عقد نکاح نوشته سید حمزه حسینی فرد از انتشارات چتر دانش
12,500 تومان

کتاب آزمون وکالت 93 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از چتر دانش

کتاب آزمون وکالت 93 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش از انتشارات چتر دانش
5,000 تومان

کتاب نخستین قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1290 شمسی نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از چتر دانش

کتاب نخستین قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1290 شمسی نوشته گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش از انتشارات چتر دانش
6,000 تومان

کتاب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 نوشته نگار روشنی از چتر دانش

کتاب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 نوشته نگار روشنی از انتشارات چتر دانش
3,500 تومان

کتاب مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی) نوشته رضا کریمی منفرد از چتر دانش

کتاب مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی) نوشته رضا کریمی منفرد از انتشارات چتر دانش
7,500 تومان