نشر الگو

نشر الگو

جهت خرید اینترنتی کتاب های نشر الگو می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب آرایه های ادبی (نظام جدید) نوشته علیرضا عبدالمحمدی از نشر الگو

کتاب آرایه های ادبی (نظام جدید) نوشته علیرضا عبدالمحمدی از انتشارات نشر الگو
64,000 تومان 60,800 تومان

کتاب آرایه‌های ادبی (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

آرایه‌های ادبی (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب آمار و احتمال تست (پایۀ یازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

درسنامه‌ای شامل نکات کلیدی و مرور مطالب مهم در ابتدای هر فصل تقسیم مطالب و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی ۷۶۵ پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها ۱۴ خودآزمایی برای مرور مطالب پاسخ‌های کاملاً تشریحی برای همۀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای
37,000 تومان

کتاب آمار و احتمال سه‌بعدی (پایۀ یازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

کامل‌ترین کتاب آموزشی آمار و احتمال (پایه‌ی یازدهم) پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن‌ در درس‌نامه‌ها تقسیم مطالب، تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی ۷۷ پرسش چهارگزینه‌ای و ۱۰۵ مسأله در درس‌نامه‌ها ۱۴۴ تمرین‌ تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها ۲۳۸ پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملا تشریحی برای همۀ تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای
46,000 تومان

کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی نظام قدیم نوشته مولفین از نشر الگو

آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی نظام قدیم مولفین نشر الگو

کتاب پنج +۱بحث زبان فارسی (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

پنج +۱بحث زبان فارسی (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب تاریخ ادبیات + کارتون (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

تاریخ ادبیات + کارتون (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب جامع ادبیات کنکور (نظام جدید) نوشته مولفین از نشر الگو

قابل استفاده برای دواطلبان کنکور ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و دانش‌آموزان تمامی رشته‌ها بر اساس آخرین حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش مطالب در قالب کدهای هوشمند صوتی بیش از ۱۵۰۰تست درس به درس فارسی دوازدهم، یازدهم و دهم تقسیم‌بندی بر اساس قلمروهای زبانی، ادبی و فکری پاسخنامۀ کاملا تشریحی
56,000 تومان

کتاب جامع ادبیات کنکور (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

جامع ادبیات کنکور (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب جامع تیزهوشان 12×30 نوشته مولفین از نشر الگو

جامع تیزهوشان 12×30 مولفین نشر الگو
16,000 تومان

کتاب جامع دین و زندگی (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

جامع دین و زندگی (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب جامع فیزیک پایه (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

جامع فیزیک پایه (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب جبر و احتمال سه‌بعدی (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

جبر و احتمال سه‌بعدی (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب جمع‌بندی شیمی دوازدهم نوشته مولفین از نشر الگو

- بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمک کادرهای جمع‌بندی، نمودار، آکولاد و جدول. - بررسی دقیق و موشکافانۀ تمام شکل‌های مهم کتاب درسی. - بررسی انواع تیپ‌بندی مسائل هر فصل و ارائۀ روش‌های تستی برای حل سریع آن‌ها. - یک آزمون شامل ده عبارت درست، نادرست و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل. - جدول‌های جمع‌بندی شامل لغتها، قیدها، عددها، رنگها و واکنشها، برای بیان نکات ریز متن کتاب درسی. - طرح دو آزمون جامع در انتهای هر فصل برای جمع‌بندی به همراه پاسخ تشریحی.
43,000 تومان

کتاب جمع‌بندی شیمی دهم نوشته مولفین از نشر الگو

- بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمک کادرهای جمع‌بندی، نمودار، آکولاد و جدول. - بررسی دقیق و موشکافانۀ تمام شکل‌های مهم کتاب درسی. - بررسی انواع تیپ‌بندی مسائل هر فصل و ارائۀ روش‌های تستی برای حل سریع آن‌ها. - یک آزمون شامل ده عبارت درست، نادرست و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل. - ارائۀ جدول‌های جمع‌بندی شامل لغتها و قیدها، عددها، رنگها و واکنشها، بهمنظور بیان منظم نکات ریز متن کتاب درسی. - طرح دو آزمون جامع در انتهای هر فصل برای جمع‌بندی به همراه پاسخ تشریحی.
17,000 تومان

کتاب جمع‌بندی شیمی یازدهم نوشته مولفین از نشر الگو

- بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمک کادرهای جمع‌بندی، نمودار، آکولاد و جدول. - بررسی دقیق و موشکافانۀ تمام شکل‌های مهم کتاب درسی. - بررسی انواع تیپ‌بندی مسائل هر فصل و ارائۀ روش‌های تستی برای حل سریع آن‌ها. - قرار دادن یک آزمون شامل ده عبارت درست، نادرست و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل. - ارائۀ جدول‌های جمع‌بندی شامل لغتها و قیدها، عددها، رنگها و واکنشها، بهمنظور بیان منظم نکات ریز متن کتاب درسی. - طرح دو آزمون جامع در انتهای هر فصل برای جمع‌بندی به همراه پاسخ تشریحی.
33,000 تومان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (سه‌بعدی)+ ضمیمه پاسخ‌ تشریحی (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

حساب دیفرانسیل و انتگرال (سه‌بعدی)+ ضمیمه پاسخ‌ تشریحی (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (پاسخ‌ تشریحی)جلد دوم (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (پاسخ‌ تشریحی)جلد دوم (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول) (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول) (نظام قدیم) مولفین نشر الگو

کتاب حسابان 1 تست (پایۀ یازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

چاپ دهم 1398 درسنامه‌ای شامل نکات کلیدی و مرور مطالب مهم در ابتدای هر فصل تقسیم مطالب و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی ۲۴۴ پرسش چهارگزینه‌ای در درس‌نامه‌ها ۱۵۳۶پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملاً تشریحی برای همه‌ی پرسش‌های چهارگزینه‌ای
93,000 تومان

کتاب حسابان 1 سه‌بعدی (پایۀ یازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

کامل‌ترین کتاب آموزشی حسابان 1(پایه‌ی یازدهم) پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن‌ در درس‌نامه‌ها تقسیم مطالب، تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی 85 مثال، 146 پرسش چهارگزینه‌ای و 408 مسأله در درس‌نامه‌ها 1131 تمرین‌ تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها 1021 پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملا تشریحی برای همه‌ی تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای
129,000 تومان

کتاب حسابان ۲ تست (پایۀ دوازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

درسنامه‌ای شامل نکات کلیدی و مرور مطالب مهم در ابتدای هر فصل تقسیم مطالب و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی ۲۴۰ پرسش‌ چهار‌گزینه‌ای در درس‌نامه‌ها ۱۴۵۴ پرسش‌ چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پوشش سؤالات کنکورهای سراسری سال‌های اخیر پاسخ‌های کاملاً تشریحی برای همۀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای
93,000 تومان

کتاب حسابان ۲ سه‌بعدی (پایۀ دوازدهم) نوشته مولفین از نشر الگو

پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن‌ در درس‌نامه‌ها تقسیم مطالب، تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی ۱۴۹ پرسش‌ چهارگزینه‌ای و ۱۱۲ مسأله در درس‌نامه‌ها ۲۹۰ تمرین‌ تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها ۷۰۸ پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملا تشریحی برای همۀ تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای
83,000 تومان

کتاب حسابان تست (نظام قدیم) نوشته مولفین از نشر الگو

حسابان تست (نظام قدیم) مولفین نشر الگو