جهش

ناشر کتب دانشگاهی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها نوشته سید محمد حسین هاشمی نژاد و زهره عقیقی از جهش

کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها نوشته سید محمد حسین هاشمی نژاد و زهره عقیقی از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس نظریه زبان ها و ماشین ها پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی آمده است

کتاب نقشه برداری نوشته مهندس علیرضا سلطانی از جهش

کتاب نقشه برداری نوشته مهندس علیرضا سلطانی از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس نقشه برداری پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی آمده است

کتاب کلیات مسائل ادبی نوشته گروه مؤلفين از جهش

کتاب کلیات مسائل ادبی نوشته گروه مؤلفين از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس کلیات مسائل ادبی پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی آمده است