انتشارات کتاب مهربان

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب manage with english نوشته Sandler, P.L از کتاب مهربان

کتاب manage with english نوشته Sandler, P.L از انتشارات کتاب مهربان
88,000 تومان

کتاب استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی نوشته آرین قلی پور، ندا محمداسماعیلی از کتاب مهربان

کتاب استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی نوشته آرین قلی پور، ندا محمداسماعیلی از انتشارات کتاب مهربان
215,000 تومان

کتاب اصول مدیریت بازاریابی نوشته جف لنکستر و لستر مسینگهام ترجمه حسین نوروزی و نیما سلطانی نژاد از کتاب مهربان

این کتاب هر دو عنصر اصول بازاریابی و راهبردهای بازاریابی را پوشش می دهد و برای دانشجویان و پژوهشگران بازاریابی و صاحبنظران بازاریابی نگاشته شده است و با توجه به ماهیت محتوا و تنوع حیطه مطالب هم در دوره های کارشناسی و هم در دوره های تکمیلی رشته مدیریت بازارگانی و رشته های وابسته قابل استفاده است. علاوه بر این، می تواند منبع موثقی برای دوره های تخصصی بازاریابی باشد.
197,000 تومان

کتاب مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روبهان از کتاب مهربان

کتاب مبانی توسعه اقتصادی نوشته محمود روبهان از انتشارات کتاب مهربان
150,000 تومان

کتاب اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری نوشته حسین نوروزی، مهدی مهذبی از کتاب مهربان

کتاب اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری نوشته حسین نوروزی، مهدی مهذبی از انتشارات کتاب مهربان
480,000 تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی نوشته سید محمد مقیمی و مجید رمضان از مهربان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی نوشته سید محمد مقیمی و مجید رمضان از مهربان رشته مدیریت
45,000 تومان

کتاب اصول علم اقتصاد جلد 1 کتاب درسی اقتصاد خرد نوشته علی دهقانی از کتاب مهربان

کتاب اصول علم اقتصاد جلد 1 کتاب درسی اقتصاد خرد نوشته علی دهقانی از انتشارات کتاب مهربان
270,000 تومان

کتاب زبان بدن جلوه ی افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی نوشته محمد علی حقیقی از کتاب مهربان

کتاب زبان بدن جلوه ی افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی نوشته محمد علی حقیقی از انتشارات کتاب مهربان
50,000 تومان

کتاب روش تحقیق کسب و کار نوشته دونالد آر کوپر، پاملا اس شیندلر ترجمه محمدرحیم اسفیدانی، حمیدرضا عزتی از کتاب مهربان

کتاب روش تحقیق کسب و کار نوشته دونالد آر کوپر، پاملا اس شیندلر ترجمه محمدرحیم اسفیدانی، حمیدرضا عزتی از انتشارات کتاب مهربان
120,000 تومان

کتاب تئوری های بازاریابی نوشته مایکل بیکر، مایکل سارن ترجمه کامبیز حیدرزاده، کامبیز حیدرزاده از کتاب مهربان

کتاب تئوری های بازاریابی نوشته مایکل بیکر، مایکل سارن ترجمه کامبیز حیدرزاده، کامبیز حیدرزاده از انتشارات کتاب مهربان
250,000 تومان

کتاب مهارت های معامله گری پرایس اکشن جلد 2 نوشته گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره از کتاب مهربان

کتاب مهارت های معامله گری پرایس اکشن جلد 2 نوشته گالن وودز ترجمه مریم اخترزاده زواره از انتشارات کتاب مهربان
95,000 تومان

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل آموزشی و کاربردی نوشته شهریار محسنین، محمدرحیم اسفیدانی از کتاب مهربان

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل آموزشی و کاربردی نوشته شهریار محسنین، محمدرحیم اسفیدانی از انتشارات کتاب مهربان
100,000 تومان

کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام نوشته مایکل سی تامست ترجمه ریحانه نظام آبادی از کتاب مهربان

کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام نوشته مایکل سی تامست ترجمه ریحانه نظام آبادی از انتشارات کتاب مهربان
300,000 تومان

کتاب مبانی رفتار سازمانی نوشته استیون پی رابینز ترجمه فرزاد امیدواران، اخوان، رئیسی فر از کتاب مهربان

کتاب مبانی رفتار سازمانی نوشته استیون پی رابینز ترجمه فرزاد امیدواران، اخوان، رئیسی فر از انتشارات کتاب مهربان
350,000 تومان

کتاب راهنمای حل مسائل مباحث منتخب در اقتصاد نوشته محمود روزبهان از کتاب مهربان

کتاب راهنمای حل مسائل مباحث منتخب در اقتصاد نوشته محمود روزبهان از انتشارات کتاب مهربان
13,500 تومان

کتاب تکنیک های پیشرفته مذاکره نوشته آلن مک کارتی، استیو هی ترجمه حسین نوروزی، مهدی مهذبی از کتاب مهربان

کتاب تکنیک های پیشرفته مذاکره نوشته آلن مک کارتی، استیو هی ترجمه حسین نوروزی، مهدی مهذبی از انتشارات کتاب مهربان
75,000 تومان

کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد نوشته علی شیرازی از کتاب مهربان

کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و کاربرد نوشته علی شیرازی از انتشارات کتاب مهربان

کتاب نگاهی بر استانداردهای بین المللی حسابداری نوشته فاطمه دادبه، محمد باقرآبادی از کتاب مهربان

کتاب نگاهی بر استانداردهای بین المللی حسابداری نوشته فاطمه دادبه، محمد باقرآبادی از انتشارات کتاب مهربان
34,000 تومان

کتاب اقتصاد مدیریت نوشته محمود روزبهان، ابوالقاسم هاشمی از کتاب مهربان

کتاب اقتصاد مدیریت نوشته محمود روزبهان، ابوالقاسم هاشمی از انتشارات کتاب مهربان
116,000 تومان

کتاب مدیریت نظام های حقوق و دستمزد نوشته آنجلا ام بووی ترجمه محمد صائبی از کتاب مهربان

کتاب مدیریت نظام های حقوق و دستمزد نوشته آنجلا ام بووی ترجمه محمد صائبی از انتشارات کتاب مهربان
379,000 تومان

کتاب حسابداری میانه 2 مطابق با استانداردهای حسابداری ایران نوشته حسن همتی از کتاب مهربان

کتاب حسابداری میانه 2 مطابق با استانداردهای حسابداری ایران نوشته حسن همتی از انتشارات کتاب مهربان
180,000 تومان

کتاب مدیریت تطبیقی نوشته راگونات ترجمه عباس منوریان از کتاب مهربان

کتاب مدیریت تطبیقی نوشته راگونات ترجمه عباس منوریان از انتشارات کتاب مهربان
360,000 تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 7 - مدیریت بازرگانی نوشته سید محمد مقیمی و مجید رمضان از مهربان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 7 - مدیریت بازرگانی نوشته سید محمد مقیمی و مجید رمضان از نشر مهربان رشته مدیریت
50,000 تومان

کتاب اصول حسابداری 2 مطابق با استانداردهای حسابداری نوشته حسن همتی، هدی همتی از کتاب مهربان

کتاب اصول حسابداری 2 مطابق با استانداردهای حسابداری نوشته حسن همتی، هدی همتی از انتشارات کتاب مهربان
220,000 تومان