انتشارات پردازش

برای خرید اینترنتی کتاب های انتشارات پردازش می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود کتاب را دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست پردازش نوشته محسن گودرزی - نفیسه حق طلب

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست شرح مختصریست بر مباحث برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست و اصول و مفاهیم آموزش محیط‌زیست به همراه مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد با حل تشریحی که تعدادی تست‌های تألیفی طبقه ‌بندی شده در انتهای هر فصل توسط انتشارات پردازش و تالیف محسن گودرزی - نفیسه حق طلب ارائه گردیده است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل (تاریخ روابط بین‌الملل) پردازش نوشته دکتر مسعود مطلبی

در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل (تاریخ روابط بین‌الملل) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته دکتر مسعود مطلبی ارائه شده است.

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی(فقه شافعی)(همراه با CD) پردازش نوشته گروه مولفین

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی(فقه شافعی)(همراه با CD) حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست درس از انتشارات پردازش نوشته گروه مولفین

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(زراعت)(جلد دوم) پردازش نوشته 0

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(زراعت)(جلد دوم) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث درس همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته 0 است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برق (مدارهای الکتریکی) پردازش نوشته دکتر رسول دلیر روی فرد

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برق (مدارهای الکتریکی) به مباحث کلیدی و مهم آزمون اشاره کرده است و برای مرورهای پایانی و یا کسانی که زمان چندانی برای مطالعه ندارند مفید است. کتاب حاضر را پردازش نوشته دکتر رسول دلیر روی فرد ارائه نموده است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی) پردازش نوشته گروه مولفین

در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته گروه مولفین ارائه شده است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی(جلد اول) پردازش نوشته دکتر علیرضا کرباسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی(جلد اول) شرح مختصریست بر مباحث اقتصاد سنجی به همراه مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد با حل تشریحی که تعدادی تست‌های تألیفی طبقه ‌بندی شده در انتهای هر فصل توسط انتشارات پردازش و تالیف دکتر علیرضا کرباسی ارائه گردیده است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی(محیط زیست) پردازش نوشته سیما ببرگیر

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی(محیط زیست) شامل خلاصه مطالب شناخت و حمایت محیط‌زیست و نکات کلیدی برای پاسخ گویی به مطالب آزمون می باشد. این کتاب برای مهندسی منابع طبیعی محیط زیست از انتشارات پردازش نوشته سیما ببرگیر است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (صرف و نحو) پردازش نوشته گروه مولفین

در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (صرف و نحو) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته گروه مولفین ارائه شده است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی(جلد دوم) پردازش نوشته دکترحمید رضا خدایاری

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی(جلد دوم) به مباحث کلیدی و مهم آزمون اشاره کرده است و برای مرورهای پایانی و یا کسانی که زمان چندانی برای مطالعه ندارند مفید است. کتاب حاضر را پردازش نوشته دکترحمید رضا خدایاری ارائه نموده است.

کتاب مجموعه سوال های علوم اقتصادی (جلد اول) پردازش نوشته گروه مولفین

مجموعه سوال های علوم اقتصادی (جلد اول) حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست درس از انتشارات پردازش نوشته گروه مولفین

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان روسی پردازش نوشته سمانه طالع نژاد - مرحبا بابا جانوا

در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان روسی تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته سمانه طالع نژاد - مرحبا بابا جانوا ارائه شده است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(سلولی مولکولی) پردازش نوشته علی عباسی - هانیه طهموری - حسن عباس صیمره

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(سلولی مولکولی) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث درس همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته علی عباسی - هانیه طهموری - حسن عباس صیمره است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد ششم) پردازش نوشته مسعودسیفی-محمد رضا نصر الهی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد ششم) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث درس همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته مسعودسیفی-محمد رضا نصر الهی است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) پردازش نوشته مسعود سیفی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) شامل خلاصه مطالب دروس تخصصی صنایع و نکات کلیدی برای پاسخ گویی به مطالب آزمون می باشد. این کتاب برای مهندسی صنایع از انتشارات پردازش نوشته مسعود سیفی است.

کتاب مجموعه زمین شناسی - چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی (زمین‌شناسی ایران) پردازش نوشته گزوه مولفین

در مجموعه زمین شناسی - چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی (زمین‌شناسی ایران) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته گزوه مولفین ارائه شده است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی در اسلام (جلد دوم) پردازش نوشته دکتر مسعود مطلبی

مجموعه تست های طبقه بندی شده برای درس در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی در اسلام (جلد دوم) گرد آوری شده است. این کتاب از انتشارات پردازش نوشته دکتر مسعود مطلبی می باشد.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوفیزیک) پردازش نوشته احسان حبیبی-علیرضا لطف آبادی-شاداب حبیبی

مجموعه تست های طبقه بندی شده برای مجموعه زیست شناسی و بیوفیزیک در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوفیزیک) گرد آوری شده است. این کتاب از انتشارات پردازش نوشته احسان حبیبی-علیرضا لطف آبادی-شاداب حبیبی می باشد.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوشیمی)(جلد دوم) پردازش نوشته علی عباسی - هانیه طهموری- حسن عباسی صیمره

در مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(بیوشیمی)(جلد دوم) تست ها به صورت طبقه بندی ارائه شده اند و نکات کنکوری و حل تست‌های مرتبط با هر مبحث در پاسخ های کتاب توسط پردازش نوشته علی عباسی - هانیه طهموری- حسن عباسی صیمره ارائه شده است.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (متون فقه)(جلد دوم) پردازش نوشته محمد مهرریزی ثانی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (متون فقه)(جلد دوم) حاوی مجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور و تالیفی به همراه پاسخ های تشریحی و نکات تستی در قالب حل تست متون فقه از انتشارات پردازش نوشته محمد مهرریزی ثانی

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد پرستاری (بیماری های داخلی و جراحی) پردازش نوشته اعظم دبیریان

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد پرستاری (بیماری های داخلی و جراحی) به مباحث کلیدی و مهم آزمون اشاره کرده است و برای مرورهای پایانی و یا کسانی که زمان چندانی برای مطالعه ندارند مفید است. کتاب حاضر را پردازش نوشته اعظم دبیریان ارائه نموده است.

کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان(جلد اول) پردازش نوشته شیوا شکاری

مجموعه تست های طبقه بندی شده برای درس در مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان(جلد اول) گرد آوری شده است. این کتاب از انتشارات پردازش نوشته شیوا شکاری می باشد.

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اصلاح نباتات)(جلد چهارم) پردازش نوشته 0

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(اصلاح نباتات)(جلد چهارم) شامل تست های طبقه بندی شده مباحث اصول اصلاح نباتات و اصلاح نباتات همراه با حل تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده از انتشارات پردازش نوشته 0 است.

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات ) پردازش نوشته امیر صادقی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات ) شامل خلاصه مطالب روش تحقیق در عملیات و نکات کلیدی برای پاسخ گویی به مطالب آزمون می باشد. این کتاب برای مجموعه مدیریت و مدیریت اطلاعاتی از انتشارات پردازش نوشته امیر صادقی است.