انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب های استاندارد و مدیریت

جهت خرید اینترنتی کتاب های مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب استاندارد بین المللی ISO 29990 نوشته احمد سعیدی و مهدی نیسی پور از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب استاندارد بین المللی ISO 29990 نوشته احمد سعیدی و مهدی نیسی پور از انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015 نوشته اباصلت خراسانی از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015 نوشته اباصلت خراسانی از انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب ساماندهی محیط کار و منزل بر اساس سیستم 5S نوشته ناصر صادقی از انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب ساماندهی محیط کار و منزل بر اساس سیستم همراه با دستورالعمل های اجرای 5S ، چک لیست های ممیزی سیستم 5S ، مدل ارزیابی و اعطای گواهینامه 5S

کتاب سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی استاندارد بین المللی ISO 21001:2018 الزامات به همراه راهنمای استفاده متن فارسی به انگلیسی نوشته عباس فلاح پور و علی سلمانی کذرجی از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی استاندارد بین المللی ISO 21001:2018 الزامات به همراه راهنمای استفاده متن فارسی به انگلیسی نوشته عباس فلاح پور و علی سلمانی کذرجی از انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران