انتشارات فرشید

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب مباحث جاری حسابداری نوشته جمشید اسکندری از فرشید

کتاب مباحث جاری حسابداری حاوی نکات مهم، درسنامه کامل و تست های طبقه بندی شده در هر فصل می باشد. این کتاب ویژه دانشجویان رشته حسابداری نوشته شده است.

کتاب راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی1 نوشته جمشید اسکندری- فاطمه حدادپور از فرشید

کتاب راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 1 به حل و تشریح مسائل و پرسش های کتاب حسابداری صنعتی 1 پرداخته است. این کتاب به وسیله انتشارات فرشید به چاپ رسیده است.

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2 نوشته جمشید اسکندری - فرشید اسکندری از فرشید

کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته 2 به حل و تشریح مسائل و پرسش های کتاب حسابداری پیشرفته 2 پرداخته است. این کتاب به وسیله انتشارات فرشید به چاپ رسیده است.

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 3 نوشته فرشید اسکندری از فرشید

کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 3 به حل و تشریح مسائل و پرسش های کتاب اصول حسابداری 3 پرداخته است. این کتاب به وسیله انتشارات فرشید به چاپ رسیده است.

کتاب عصاره حسابداری مالی ج 2 انتشارات فرشید نوشته کاظم نحاس

کتاب عصاره حسابداری مالی جلد 2 از انتشارات فرشید نوشته کاظم نحاس شامل حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 به سبک رحجان محتوا بر شکل می باشد

کتاب حسابداری مالی ج 2 انتشارات فرشید نوشته جمشید اسکندری

کتاب عصاره حسابداری مالی جلد 2 از انتشارات فرشید نوشته جمشید اسکندری شامل حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 شامل 20 فصل می باشد

کتاب عصاره حسابداری مالی ج1 انتشارات فرشید نوشته کاظم نحاس

کتاب عصاره حسابداری مالی جلد 1 از انتشارات فرشید نوشته کاظم نحاس شامل حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 به سبک رحجان محتوا بر شکل می باشد