انتشارات اختران

خرید کتاب های انتشارات اختران

جهت خرید اینترنتی کتاب های انتشارات اختران می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب گل سرخ با هر نام دیگر نوشته امبرتو اکو و ترجمه ی مجتبی ویسی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «گل سرخ با هر نام دیگر» به تالیف امبرتو اکو و ترجمه ی مجتبی ویسی منتشر کرده است.

کتاب عروسی در غبار نوشته فیض الله فروغی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «عروسی در غبار» به تالیف فیض الله فروغی منتشر کرده است.

کتاب شور خرد: تاریخ بسیار مختصر فلسفه‌ی چهار گوشه‌ی جهان نوشته رابرت سالمن - کتلین هیگینز و ترجمه ی کیوان قبادیان از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «شور خرد: تاریخ بسیار مختصر فلسفه‌ی چهار گوشه‌ی جهان» به تالیف رابرت سالمن - کتلین هیگینز و ترجمه ی کیوان قبادیان منتشر کرده است.

کتاب شهروندی سبز: دموکراسی سبز، عدالت سبز نوشته دیوید ای لوری - دیوید کمپ و ترجمه ی محمود روغنی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «شهروندی سبز: دموکراسی سبز، عدالت سبز» به تالیف دیوید ای لوری - دیوید کمپ و ترجمه ی محمود روغنی منتشر کرده است.

کتاب زبان گفتمان و سیاست خارجی «دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی» نوشته مجید ادیب زاده از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «زبان گفتمان و سیاست خارجی «دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی»» به تالیف مجید ادیب زاده منتشر کرده است.

کتاب در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران نوشته حسن قاضی مرادی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران» به تالیف حسن قاضی مرادی منتشر کرده است.

کتاب در سایه‌ی آینده «تاریخ اندیشه‌ی مدرنیته» نوشته سون اریک لیدمان و ترجمه ی سعید مقدم از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «در سایه‌ی آینده «تاریخ اندیشه‌ی مدرنیته»» به تالیف سون اریک لیدمان و ترجمه ی سعید مقدم منتشر کرده است.

کتاب حاکمیت دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن نوشته کلاوس مولر و ترجمه ی لطفعلی سمینو از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «حاکمیت دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن» به تالیف کلاوس مولر و ترجمه ی لطفعلی سمینو منتشر کرده است.

کتاب برخورد درون تمدن‌ها کنار آمدن با تضاد و کشمکش‌های فرهنگی نوشته دیتر زنگهاس و ترجمه ی پرویز علوی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «برخورد درون تمدن‌ها کنار آمدن با تضاد و کشمکش‌های فرهنگی» به تالیف دیتر زنگهاس و ترجمه ی پرویز علوی منتشر کرده است.

کتاب برتولت برشت در قاب عکسها نوشته ماکس فریشت - ورنر هشت و ترجمه ی جاهد جهانشاهی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «برتولت برشت در قاب عکسها» به تالیف ماکس فریشت - ورنر هشت و ترجمه ی جاهد جهانشاهی منتشر کرده است.

کتاب بحران در اقتصاد جهانی : گزارشی ویژه در باره اقتصاد جهان 1998 - 1950 نوشته رابرت برنر و ترجمه ی حسن مرتضوی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «بحران در اقتصاد جهانی : گزارشی ویژه در باره اقتصاد جهان 1998 - 1950» به تالیف رابرت برنر و ترجمه ی حسن مرتضوی منتشر کرده است.

کتاب انگلیسیان در ایران نوشته سر دنیس رایت و ترجمه ی غلامحسین صدری افشار از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «انگلیسیان در ایران» به تالیف سر دنیس رایت و ترجمه ی غلامحسین صدری افشار منتشر کرده است.

کتاب آوایی در اعماق نوشته مسعود عطایی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «آوایی در اعماق» به تالیف مسعود عطایی منتشر کرده است.

کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی نوشته حمید شوکت از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی» به تالیف حمید شوکت منتشر کرده است.

کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با کورش لاشایی نوشته حمید شوکت از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با کورش لاشایی» به تالیف حمید شوکت منتشر کرده است.

کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با ایرج کشکولی نوشته حمید شوکت از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با ایرج کشکولی» به تالیف حمید شوکت منتشر کرده است.

کتاب جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین نوشته جاناتان نیل و ترجمه ی پروانه قاسمیان - نینا قرنی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین» به تالیف جاناتان نیل و ترجمه ی پروانه قاسمیان - نینا قرنی منتشر کرده است.

کتاب جایگاه داستان کوتاه در ادبیات امروز ایران نوشته تورج رهنما از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «جایگاه داستان کوتاه در ادبیات امروز ایران» به تالیف تورج رهنما منتشر کرده است.

کتاب درباره مسئله یهود گامی در نقد فلسفه هگل نوشته کارل مارکس و ترجمه ی مرتضی محیط از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «درباره مسئله یهود گامی در نقد فلسفه هگل» به تالیف کارل مارکس و ترجمه ی مرتضی محیط منتشر کرده است.

کتاب میان گذشته و آینده هشت تمرین در اندیشه‌ی سیاسی نوشته هانا آرنت و ترجمه ی سعید مقدم از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «میان گذشته و آینده هشت تمرین در اندیشه‌ی سیاسی» به تالیف هانا آرنت و ترجمه ی سعید مقدم منتشر کرده است.

کتاب هستی ناایمن نوشته افشین خرم از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «هستی ناایمن» به تالیف افشین خرم منتشر کرده است.

کتاب کوچ در پی کار و نان (فاعلیت منفعلانه مستمندان آذربایجان از 1327 تا 1329 خورشیدی) نوشته محمد مالجو از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «کوچ در پی کار و نان (فاعلیت منفعلانه مستمندان آذربایجان از 1327 تا 1329 خورشیدی)» به تالیف محمد مالجو منتشر کرده است.

کتاب آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران نوشته عباس مصلی‌نژاد از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران» به تالیف عباس مصلی‌نژاد منتشر کرده است.

کتاب پل (نمایشنامه) نوشته پیام یزدانی از انتشارات اختران

انتشارات اختران که از ناشران کتب تاریخی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد ، کتاب فوق را با عنوان ، «پل (نمایشنامه)» به تالیف پیام یزدانی منتشر کرده است.