کتاب حقوق سیاسی و اجتماعی زنان نوشته دکتر فهیمه ملک زاده ، از دادگستر

حقوق سیاسی و اجتماعی زنان دکتر فهیمه ملک زاده ، دادگستر
ناشر: دادگستر
موجود بودن: موجود است
30,000 تومان
توضیحات
در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان، از جمله ایران، فعالیتهاي سیاسی– اجتماعی ویژه مردان جامعه بوده است . زنان، جز مواردي معدود، از ساختار فعالیتهاي اجتماعی و قدرت سیاسی برکنار بودند و سهم آنان در اجتماع بویژه در سیاست دستکم بهمعناي رسمی آن بسیار محدود بوده است. به طور کلی، وضع زنان در عرصه سیاست تا اوایل سده چهاردهم/ آغاز سده بیستم، فقدان حقوق سیاسی و مشارکت فعال در امور سیاسی – اجتماعی بوده اند. از مهمترین مظاهر مشارکت فعالانه سیاسی زنان در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسی زنان از دستاوردهاي مشروطه اندك بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب 1329 ) آنان از حق رأي دادن و نماینده شدن محروم ماندند. اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بیانگر مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. لیکن به علت فقدان تجربه لازم، حضور زنان در امور سیاسی بسیار کمتر از مردان بوده است، اگر چه امروزه حقوق سیاسی – اجتماعی زنان در تعدادي از کشورهاي اسلامی تاحدودي رعایت شده، ولی حضور جدّي آنان در اجتماع و نیز در عرصه سیاست هنوز با مشکلات جدّي روبهروست. در نوشتار حاضر نگارنده تلاش کرده است با رویکردي به قوانین و تاریخ وضعیت حقوق سیاسی – اجتماعی زنان را از گذشته تا کنون ترسیم کرده و نادیده گرفتن این حقوق نیمی از افراد جامعه را یادآور شود. و اینکه اگر چه عدالت از اهداف حقوق شمرده شده است؛ اما نباید در این نکته تردید کرد که اجراي صحیح قوانین نیز مستلزم اجراي عدالت و دستیابی به حقوق واقعی از دست رفته نیست. در بسیاري موارد، شخص به دلیل عدم آگاهی کافی، از دستیابی به حق خویش باز می ماند. وجود این مشکل نه به معناي ناکافی و ظالمانه بودن قوانین، بلکه به معناي آن است که اصولاً قانون خوب، قدمی به سوي احقاق حق است نه تضمین کنندهي حق.
مشخصات محصول
نوع کتاب مرجع
مقطع دانشگاهی
موضوع
ناشر دادگستر
مناسب برای:
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر فهیمه ملک زاده ،
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ 95
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
تیراژ 1000
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 524
شابک 6-071-282-600-978