کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداری) (قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداری) (قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از انتشارات نوآور
ناشر: نوآور
موجود بودن: موجود است
30,000 تومان
مشخصات محصول
نوع کتاب حل المسائل
مقطع دانشگاهی
موضوع عمران