دسته بندی ها

حقوق ارتباطات

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر براساس ویژگی ها
  • نوع محصول
  • نوع کتاب
  • ناشر

کتاب اصول آیین دادرسی فراملی نوشته دکتر مجید غمامی دکتر حسن محسنی از میزان

کتاب اصول آیین دادرسی فراملی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر مجید غمامی دکتر حسن محسنی

کتاب اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان نوشته کلود کلمبه ترجمه دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی از میزان

کتاب اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته کلود کلمبه ترجمه دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی

کتاب اصول حقوق مالکیت فکری نوشته دکتر مریم شیخی از میزان

کتاب اصول حقوق مالکیت فکری از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر مریم شیخی
32,000 تومان

کتاب اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه نوشته دکتر محسن صادقی از میزان

کتاب اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر محسن صادقی
11,000 تومان

کتاب اصول راهبردی حقوق کیفری نوشته سید مهدی علامه از میزان

کتاب اصول راهبردی حقوق کیفری از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته سید مهدی علامه

کتاب اصول راهبردی دادرسی مدنی نوشته مارتین ریموند ترجمه اسماعیل شایگان از میزان

کتاب اصول راهبردی دادرسی مدنی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته مارتین ریموند ترجمه اسماعیل شایگان
13,000 تومان

کتاب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری نوشته دکتر مهدی مومنی از میزان

کتاب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر مهدی مومنی
17,000 تومان

کتاب اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی نوشته موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم ترجمه محمدعلی نوری از گنج دانش

کتاب اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی نوشته موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم ترجمه محمدعلی نوری از انتشارات گنج دانش منبع مطالعه و یادگیری حقوق تجارت بین الملل
15,000 تومان 14,550 تومان

کتاب اصول مسئولیت مدنی نوشته پاتریس ژوردن ترجمه مجید ادیب از میزان

کتاب اصول مسئولیت مدنی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته پاتریس ژوردن ترجمه مجید ادیب
15,000 تومان

کتاب اعاده دادرسی نوشته دکتر علی عباس حیاتی از میزان

کتاب اعاده دادرسی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر علی عباس حیاتی

کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان از میزان

کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان
27,000 تومان

کتاب اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل نوشته رینهارد لنگریچ ترجمه سعید حسنی از میزان

کتاب اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته رینهارد لنگریچ ترجمه سعید حسنی
20,000 تومان

کتاب افتراقی شدن دادرسی کیفری نوشته مصطفی پاک نیت از میزان

کتاب افتراقی شدن دادرسی کیفری از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته مصطفی پاک نیت
26,000 تومان

کتاب اقامتگاه نوشته دکتر حسن حسنی از میزان

کتاب اقامتگاه از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر حسن حسنی
4,000 تومان

کتاب اقتصاد و مالیه عمومی نوشته دکتر علی اکبر تاجداری از میزان

کتاب اقتصاد و مالیه عمومی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر علی اکبر تاجداری
7,000 تومان

کتاب اقدامات تامینی و تربیتی نوشته دکتر محسن رهامی از میزان

کتاب اقدامات تامینی و تربیتی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر محسن رهامی
8,000 تومان

کتاب اقرار در حقوق ایران نوشته رحمت الله نوروزی فیروز از میزان

کتاب اقرار در حقوق ایران از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته رحمت الله نوروزی فیروز
15,000 تومان

کتاب الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد نوشته دکتر سید مرتضی قاسم زاده از میزان

کتاب الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر سید مرتضی قاسم زاده
18,000 تومان

کتاب الزامات و آموزه های حقوق اساسی نوشته دکتر خیر الله پروین از میزان

کتاب الزامات و آموزه های حقوق اساسی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته دکتر خیر الله پروین
15,000 تومان

کتاب الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از گنج دانش

کتاب الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از انتشارات گنج دانش منبع مطالعه و یادگیری کتب مرجع و لغت نامه ها(فر.ش به صورت دوره ای)
300,000 تومان 291,000 تومان

کتاب امضای الکترونیک نوشته محمد کی نیا از میزان

کتاب امضای الکترونیک از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته محمد کی نیا
9,000 تومان

کتاب امنیت انسانی و دولت نوشته روح الله رهامی از میزان

کتاب امنیت انسانی و دولت از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته روح الله رهامی
22,000 تومان

کتاب امنیت بین المللی و جرایم زیست محیطی نوشته حمیدرضا دانش ناری قادر زارع مهدوی از میزان

کتاب امنیت بین المللی و جرایم زیست محیطی از انتشارات میزان مرجع آموزش مباحث حقوقی نوشته حمیدرضا دانش ناری قادر زارع مهدوی
18,000 تومان

کتاب اموال و حقوق مالی نوشته دکتر علیرضا باریکلو از سمت کد کتاب: 1551

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی 2» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
19,000 تومان