بازاریابی

انتشارات بازاریابی با محوریت قراردادن چهار حوزه ی کاری آموزش، مشاوره، تحقیق و نشر مباحث Marketing (فروش، تبلیغات، توزیع و ...) شروع به کار کرد.

جهت خريد اينترنتي کتاب هاي بازاریابی مي توانيد کتاب خود را انتخاب کنيد و در محل خود دريافت نماييد.